Vardø sjakklubb

Arkivnavn Vardø sjakklubb
Arkivskaper Vardø sjakklubb
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1968 – 1969
Type virksomhet Fritidsorganisasjoner
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord