Vadsø båtforening

Vadsø båtforening ble stiftet 4.4. 1979.

Arkivnavn Vadsø båtforening
Arkivskaper Vadsø båtforening
Arkivref   (id) FMFB/PA/1066
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse   og saksdokumenter
Tidsperiode 1980 – 2007
Type   virksomhet Interesseforeninger
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste A-0066 Vadsø båtforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord