Vadsø Bridgeklubb

Vadsø Bridgeklubb ble stiftet 1921 med navnet Vadsø Klubb.

Arkivnavn Vadsø Bridgeklubb
Arkivskaper Vadsø Bridgeklubb
Arkivref   (id) FMFB/ PA/1062
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller,   turneringsprotokoller, kassabok, korrespondanse og saksdokumenter og fotografier
Tidsperiode 1921 – 1993
Type   virksomhet Fritidsorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste a-0062-vadso-klubb-vadso-bridgeklubb
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark  fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –
Stikkord