Tana I speidertropp / Inger Liv Lande

Liv Inger Lande (f. Myreng) ble født 11.8.1914 i Finnkongkeila. Familien flyttet til Langnes i Tana. April 1931 startet hun den aller første speidertroppen i Tana. Siden hun var bare 16 år ble hun ansatt som midlertidig troppsfører, med graden troppsassistent, og dispensasjon fra alderskravet som var 17 år. I 1933 ble Liv Inger og flyttet til Hammerfest. Troppen måtte nedlegges i 1934.

Arkivnavn Tana I speidertropp / Inger Liv Lande
Arkivskaper Tana I speidertropp
Arkivref   (id) FMFB/PA-0092
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Protokoll, brev, regningsbilag, andakts- og sangbøker
Tidsperiode 1930 – 1938
Type virksomhet Fritidsorganisasjoner
Sted / område Tana
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste A-0092 Tana I – K.R.U.K speidertropp med Inger Liv Lange
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord