Porsanger Jeger- og fiskeforening

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Porsanger Jeger- og fiskeforening
Arkivskaper Porsanger Jeger- og fiskeforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1948 – 1958
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / foreninger/ jakt
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord