Pasvikdalen Jeger- og fiskerforening

Arkivet oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Pasvikdalen Jeger- og fiskerforening
Arkivskaper Pasvikdalen Jeger- og fiskerforening
Arkivref   (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1963-1979
Type virksomhet Frilufts- og fritidsorganisasjoner
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)