Nord-Norges sjakkforbund

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Nord-Norges sjakkforbund
Arkivskaper Nord-Norges sjakkforbund
Arkivref. (id) SATØ/P-0048
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Andre ideologiske og kulturelle foreninger og organisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord