Berlevåg bridgeklubb

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg bridgeklubb
Arkivskaper Berlevåg bridgeklubb
Arkivref. (id) A-61
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1974 – 1976
Type virksomhet Frilufs- og fritidsorganisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En protokoll
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord