IOGT / Godtemplalosjene/ Den Norske Godtemplarorden, Distriktslosje Fram nr. 16

Arkivet oppbevares ved Varanger museum, avd. Vardø.

Arkivnavn Den Norske Godtemplarorden, distriktslosje Frem nr. 16
Arkivskaper Den Norske Godtemplarorden, distriktslosje Frem nr. 16
Arkivref (id) VAMU/A-0007
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Se Arkivportalen
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger http://varangermuseum.no/no/vardo/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord