IOGT / Godtemplalosjene7 Den Norske Godtemplarorden, Losje Polarstjernen nr. 177

Arkivet oppbevares ved Varanger museum, avd. Vardø

Arkivnavn Den Norske Godtemplarorden, Losje Polarstjernen nr. 177
Arkivskaper Den Norske Godtemplarorden, Losje Polarstjernen nr. 177
Arkivref (id) VAMU/A-0008
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Se Arkivportalen
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger http://varangermuseum.no/no/vardo/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Objektet inneholder materiale skapt av Den Norske Godtemplarorden, Losje Polarstjernen nr. 94

Objektet inneholder materiale skapt av Den Norske Godtemplarorden, Losje Gideons Hær nr. 92

Den Norske Godtemplarorden, Losje Polarstjernen nr. 94

Den Norske Godtemplarorden, Losje Gideons Hær nr. 92