IOGT / Godtemplalosjene/ Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ungdommens håp nr. 108

Arkivet oppbevares ved Varanger museum, avd. Vardø

Arkivnavn Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ungdommens håp nr. 108
Arkivskaper Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ungdommens håp nr. 108
Arkivref (id) VAMU/A-0010
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Se Arkivportalen
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger https://www.varangermuseum.no/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

 

Stikkord