IOGT / Godtemplalosjene/ Den Norske Godtemplarorden, Losje Wergelands Minde nr. 5

Arkivet oppbevares ved Varanger museum, avd. Vardø.

Arkivnavn Den Norske Godtemplarorden, Losje Wergelands Minde nr. 5
Arkivskaper Den Norske Godtemplarorden, Losje Wergelands Minde nr. 5
Arkivref (id) VAMU/A-0011
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Se Arkivportalen
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger https://www.varangermuseum.no/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord