IOGT / Godtemplalosjene/ Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Enighet nr. 1183

Arkivet oppbevares ved Varanger museum, avd. Vardø.

Arkivnavn Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Enighet nr. 1183
Arkivskaper Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Enighet nr. 1183
Arkivref (id) VAMU/A-0012
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Se Arkivportalen
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger https://www.varangermuseum.no/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord