IOGT / Godtemplarlosjene / Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ekkerøys Fremtid nr. 671

Arkivet oppbevares ved Varanger museum, avd. Vardø.

Arkivnavn Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ekkerøys Fremtid nr. 671
Arkivskaper Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ekkerøys Fremtid nr. 671
Arkivref (id) VAMU/A-0014
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Se Arkivportalen
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger https://www.varangermuseum.no/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

 

Stikkord