Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR), anløpsstedet Neiden

Arkivnavn Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR), anløpsstedet Neiden
Arkivskaper Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR), anløpsstedet Neiden
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Journal over ankommet gods 1936-1937 og Billettfortegnelser 1927—1941.
Tidsperiode 1927-1941
Type virksomhet Transport
Sted / område Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 protokoller
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted IKA Finnmark
Kontaktopplysninger http://ikaf.no/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Arkivet er en del av Finnmarks fylkesrediets arkiv
Stikkord