Landhandel Jasper Svendsen

Arkivnavn Landhandel Jasper Svendsen
Arkivskaper Landhandel Jasper Svendsen
Arkivref (id) GMA
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype  
Tidsperiode  
Type virksomhet handel
Sted / område Neverfjord i Kvalsund
Språk norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 3 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning I Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger http://www.kystmuseene.no/gjenreisningsmuseet-for-finnmark-og-nord-troms.107297.no.html
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 
Stikkord