Vardø losse- og lastearbeiderforening

Arkivnavn Vardø losse- og lastearbeiderforening
Arkivskaper Vardø losse- og lastearbeiderforening
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Styre- og møteprotokoller
Tidsperiode 1920-1966
Type virksomhet Intresseorganisasjoner
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger http://varangermuseum.no/no/vardo/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord