Magasiidnaprošeakta gádju Sanitehtasearvvi beavdegirjjiid

Dán jagi vuosttas mánuid lea ollu dáhpáhuvvan Ođđasishuksenmusea čoakkáldagain!   Ođđa lanjat leat váldojuvvon atnui, ovdamearkka dihte áibbas ođđaáigásaš seailluhanbargobádji, mii dahká ahte dál lea álkit várjalit Norgga Nissoniid Sanitehtasearvvi árvodávviriid, mat ledje juo guohppudišgoahtán.   

Teknihkalaš konserváhtor Daniela Kötter, Gjenreisningsmuseet

Magasiidnaprošeakta lávkii 2019:s ođđa áigái. Huksenbarggut ledje loahpahuvvon ja sisafárren álggahuvvui. Dan oktavuođas čájeheimmet min erenoamáš čájálmasa «Gull eller gråstein», maid Maria Stephansen lea hábmen, ja mas čoakkáldathálddašeami alkymiija čilgejuvvo, ja máinnašuvvo! Buresboahtin deike!

Maŋŋil buot huksenbargguid lei mis almmolaš rahpandilálašvuohta gosa leimmet bovden ollu gussiid: várresátnejođiheaddji, kulturhoavdda, stivrajođiheaddji ja huksejeaddji. Dál mii leat fárren bargolanjaide, ja dárkilit buhtistan buot magasiinnaid ovdal go čoakkáldagat bohtet.

Musea arkiivvat leat juo sajis, ja dan ovddas fertet giitit min erenoamáš gaskkusteddjiid Maria ja Julia.

Min arkiivabargi Tove lea dan lassin dikšun Hámmarfeastta, Indrefjord ja Jáhkogohpi  Nissoniid Sanitehtasearvvi  arkiivvaid. Ovdal go sáhtiimet deaivat Hámmarfeastta Sanitehtasearvvi oažžun dihte eanet dieđuid, de fertii vuos Konserváhtor Daniela buhtistit 10 beavdegirjji go dat ledje guohppugoahtán čáhcevahága geažil.

Arkiivabargi Tove Johansen ordnemin NKS, Hámmarfeastta, Indrefjord ja Jáhkogohppi arkiivvaid. Govven: Ođđasishuksenmusea.

Middái álgodávvirat mat ledje eará vuorkkáin sirdojedje museai. Go dávviriid šaddat  dárkilat buhtistit, de dáhpáhuvvá dávjá ahte mii fuomášat juoga maid ovdal eat leat oaidnán.

Muittát go St. Elisabeth hospitála Strandgatas? Dat gaikojuvvui 2013:s, ja musea válddii vára earret eará bassifiguvrra mii lei hispitála olggobealde. Dál leat fuomášan ahte dasa leat dieđut sárgojuvvon maŋábeallai, mat muitalit gii dan lea ráhkadan ja goas. Mii leat registreren, merken ja almmuhan dávviriid deike: http://www.digitaltmuseum.no/.

Mii eat čiegat ahte čoavji čagalduhtii, dalle go mii daid vuosttaš biergasiid viimmat beasaimet rádjat ođđa magasiinnaide.

Ođđasishuksenmusea áibbas ođđa seailluhanbargobádji dahká ahte dál lea álkit seailluhit árvodávviriid, nugo Norgga Nissoniid Sanitehtasearvvi beavdegirjjiid mat ledje guohppugoahtán. Govva: Ođđasishuksenmusea

Mii leat ráhkadan máhpa maid gávnnat Digitála Museas, du várás gii háliidat diehtit eanet maŋimuš almmuhuvvon dávviriid birra. Jos neahtas háliidat geahččat buot maid mii leat almmuhan, de galggat geavahit ohcansáni “gjenreisningsmuseet”.

Mii almmuhat dađis buot registreremiid nehttii, ja DUS vedjet leat eanet dieđut maid sáhtašit midjiide muitalit. Dan sáhtát dahkat digitála musea kommentára-bálvalusa bokte!