Skiippagurrafestivalen

Arkivnavn Skiippagurrafestivalen

 

Arkivskaper Skiippagurrafestivalen (stiftelsen Skiippagurrafestivalen)

 

Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Referater fra styremøter, saksdokumenter, budsjett/regnskap, armbånd, plakater osv.
Tidsperiode 2008-2012
Type virksomhet
Sted / område Tana
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum

 

Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Arkivet ble avlevert i forbindelse med Oppfølgingsprosjektet”Vi er også her!  Glemte grupper” i november 2019 av Claus Pettersen

 

Stikkord