Fellesprosjekter

Nettverket bidrar til fellesprosjekter hvor arkivene i /fra regionen gis verdi og vekt ved å inngå i verdiskapningen i Finnmark. Gjennomføring av formidlingsprosjekter hvor det legges vekt på arkivkildene som får frem det flerkulturelle og samfunnsmessige særpreget fra regionen er prioritert.

17. mai feiring i Alta. Bildet er fra Inger Bergmos flyktningearkivet  ved Finnmark fylkesbibliotek

17. mai feiring i Alta. Bildet er fra Inger Bergmos flyktningearkivet ved Finnmark fylkesbibliotek

Les mer om fellesprosjekter her

Fellesprosjekter