Fellesprosjekter

Nettverket bidrar til fellesprosjekter hvor arkivene i /fra regionen gis verdi og vekt ved å inngå i verdiskapningen i Finnmark. Gjennomføring av formidlingsprosjekter hvor det legges vekt på arkivkildene som får frem det flerkulturelle og samfunnsmessige særpreget fra regionen er prioritert.

Blant annet er den felles arkivkatalogen for privatarkiv «Finnmarksskrinet»  er utarbeidet i samarbeid med Finnmarksarkivene.

Prosjektet “Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper” gjennomføres i to faser. Forprosjektet startet høsten 2015 og gjennomføres med midler fra Norsk Kulturråd. Målet er å kartlegge gjennom bestands- og samfunnsanalyse hvilke konkrete grupper, emner, geografiske områder eller tidsepoker som det hittil er bevart lite eller ingen dokumentasjon om i privatarkivene. Dette angår også grupper som ikke har fått sin historie fortalt og synliggjort i det offentlige rom. Forprosjektet skal avklare hvilke konkrete grupper og emner som skal inkluderes i hovedprosjektet, som blir et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt.

 

17. mai feiring i Alta. Bildet er fra Inger Bergmos flyktningearkivet  ved Finnmark fylkesbibliotek

17. mai feiring i Alta. Bildet er fra Inger Bergmos flyktningearkivet ved Finnmark fylkesbibliotek

 

Les mer om fellesprosjekter her