Bernhard Lien

Arkivnavn Brenhard Lien (handel)
Arkivskaper Bernhard Lien (butikk)
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Butikkprotokoll
Tidsperiode 1893-1896
Type virksomhet Butikk- og handelsvirksomhet
Sted / område Leirpollen, Tana
Språk norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger https://digitaltmuseum.no/owners/DEM
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Protokollen ble avlevert i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Oppfølging av glemte grupper» av Terje Ellila.
Stikkord