A.K.Mikkola handel

Arkivnavn A.K.Mikkola handel
Arkivskaper A.K.Mikkola handel
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Regningsbilag
Tidsperiode 1939-1947
Type virksomhet Handelsbedrift
Sted / område Neiden
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Materialet er samlet inn i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Oppfølging av glemte grupper»
Stikkord