Skoltesamisk samling av film og lyd ved Skoltesamisk museum / Ä´vv

Arkivnavn Skoltesamisk samling av film og lyd ved Skoltesamisk museum / Ä´vv
Arkivskaper Skoltesamisk samling av film og lyd ved Skoltesamisk museum/ Ä´vv
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Film og lydsamling
Tidsperiode 1995-2015
Type virksomhet
Sted / område Neiden
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste Skoltesamisk samling av ARKIVALIE-Lydbånd-Film
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Ä´vv / Skoltesamisk museum

Samisk museum

Kontaktopplysninger http://www.skoltesamiskmuseum.no/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Oversikt som er utarbeidet av Honna Havas

 

Stikkord