Johan E. Brevik

Arkivnavn Johan E. Brevik

 

Arkivskaper Johan E. Brevik

 

Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Kundeprotokoll
Tidsperiode 1927-1955
Type virksomhet
Sted / område Austertana, Tana
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger https://digitaltmuseum.no/owners/DEM/info
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Protokoll ble avlevert i forbindelse med Oppfølgingsprosjektet Glemte grupper i juli 2020 av Terje Ellila

 

Stikkord