Fortegnelse over nedbrente hus i Austertana

Arkivnavn Fortegnelse over nedbrente hus i Austertana

 

Arkivskaper Fortegnelse over nedbrente hus i Austertana

 

Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Fortegnelse over nedbrente hus i Austertana og Skugge nedtegnet av E. Ellila

 

Tidsperiode 1945
Type virksomhet forening
Sted / område Austertana, Tana
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nedbrentehus1944_Austertana E. Ellila
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger ttps://digitaltmuseum.no/owners/DEM/info
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Fortegnelsen avleverte Terje Ellila i forbindelse med Oppfølgingsprosjektet Glemte grupper i juli 2020 av Terje Ellila

 

Stikkord