Kvinnefronten i Vadsø

Arkivnavn Kvinnefronten i Vadsø
Arkivskaper Kvinnefronten i Vadsø
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter to mapper
Tidsperiode 1973-1976
Type virksomhet Kvinneforeninger
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord