Vinna og Hønseby sanitetsforening

Arkivmateriale etter Vinna og Hønseby sanitetsforening oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vinna og Hønseby sanitetsforening
Arkivskaper Vinna og Hønseby sanitetsforening
Arkivref. (id) FMFB/ PA/1014
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1952 – 1996
Type virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 2 protokoller, ca 0,02 hyllemeter
Arkivliste A-0014 Vinna og Hønseby sanitetsforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Vinna og Hønseby sanitetsforening
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Stikkord