Vadsø Rotary Klubb

Vadsø Rotary Klubb ble stiftet 30. mars 1954. Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø Rotary Klubb
Arkivskaper Vadsø Rotary Klubb
Arkivref   (id) FMFB/PA/1076
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, avskipningsbok, regnskapsprotokoll, regnskapsbilag, korrespondanse
Tidsperiode 1954 – 2005
Type   virksomhet Humanitære og sosiale foreninger
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste A-0076 Vadsø Rotary Klubb
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord