Vadsø lotteforening

Arkivet oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Vadsø lotteforening
Arkivskaper Vadsø lotteforening
Arkivref. (id) A05/1999
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Styreprotokoll, gjenstander
Tidsperiode 1949 – 1960
Type virksomhet Humanitære organisasjoner / kvinneorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang 1 protokoller
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle   bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord