Kongsfjord Telegrafstasjon

Arkivnavn Kongsfjord Telegrafstasjon
Arkivskaper Kongsfjord Telegrafstasjon
Arkivref. (id) A-44
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Telegram 1944, regnskapsprotokoll 1908-43, kontrakt om drift av stasjonen 1936
Tidsperiode 1903 – 1944
Type virksomhet Telekommunikasjon
Sted / område Kongsfjord
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord