Lions Club Vadsø

Lions Club Vadsø ble stiftet den 10. mars 1965 som 5. eldste i fylket. Arkivmateriale fra Lions Club Vadsø er levert til Finnmark fylkesbibliotek i tre omgang. I desember 2007 overleverte Aage Strifeldt møteprotokoller og korrespondanse, samt gjesteprotokoller til 345-hytta. I april 2010 avleverte Bjørn Hildonen korrespondanse for året 2009. I oktober 2017 avleverte Aage Strifeldt gjesteprotokoll i perioden 2007-2017.

Arkivnavn Lions Club Vadsø
Arkivskaper Lions Club Vadsø
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1058
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, besøksprotokoller 345-hytta, korrespondanse og saksdokumenter, medlems- og aktivitetsrapporter ,egenproduserte trykksaker
Tidsperiode 1965 – 2009
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,6 hyllemeter
Arkivliste A-0058 Lions Club Vadso
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark  fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Notat til besøksprotokoll nr. 6 fra 9.4. 2017 Lions Club Vadsø

Historikk 345-hytta

 

Stikkord