Talvik sanitetsforening

Foreningen er stiftet 27.5.1917.

Arkivnavn Talvik sanitetsforening
Arkivskaper Talvik sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFB/PA/1013
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1952 – 1953
Type  virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste A-0013 Talvik sanitetsforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Talvik sanitetsforening
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord