Porsa sanitetsforening

Porsa sanitetsforening i Kvalsund ble stiftet 19. mars 1946.

Arkivnavn Porsa sanitetsforening
Arkivskaper Porsa sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFK/PA/1035
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype 5 st.møteprotokoller
Tidsperiode 1946 – 2004
Type   virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste A-0035 Porsa sanitetsforening 
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Porsa sanitetsforening
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Stikkord