Kårhamn sanitetsforening

Arkivet oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Kårhamn Sanitetsforening
Arkivskaper Kårhamn Sanitetsforening
Arkivref   (id) GMA 16/08
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kassabøker, gavebok, forhandlingsprotokoll.
Tidsperiode 1925 – 1950
Type  virksomhet Kvinneorganisasjon
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 bøker, 2 hefter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord