Komagfjord sanitetsforening

Foreningen er stiftet 26.8.1917 og nedlagt 3.9.1999.

Arkivnavn Komagfjord sanitetsforening
Arkivskaper Komagfjord sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1009
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1956 – 1999
Type  virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste A-0009 Komagfjord sanitetsforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Komagfjord sanitetsforening
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Stikkord