Kokelv sanitetsforening

Arkivet oppbevares ved RDM- Kokelv sjøsamisk museum.

Arkivnavn Kokelv sanitetsforening
Arkivskaper Kokelv sanitetsforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype 2 møtebøker 1972-1992, regnskapsbøker 1972-1996,   regnskapsbilag 1984-1996, korrespondanse og saksdokumenter 1980-1992, brosjyrer og  rundskriv, fotografier
Tidsperiode Ca. 1972 – 2000
Type virksomhet Kvinneorganisasjon
Sted / område Kokelv i Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,5 hyllemeter samt et fotoalbum
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM – Riddo Duottar Museat – Kokelv
Kontaktopplysninger RDM-Kokelv
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Møtebokene er klausulert

 

Stikkord