Kirkenes helselag

Arkivmateriale etter Kirkenes helselag oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Kirkenes helselag
Arkivskaper Kirkenes helselag
Arkivref. (id) A01/2001
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Regnskapsbøker, regnskapsbilag og –oversikter, forsikringsavtaler, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1944 – 1996
Type virksomhet Helse og sosial
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1,5 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord