Indrefjord Sanitetsforening

Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved IKA Finnmark. 

Arkivnavn Indrefjord Sanitetsforening
Arkivskaper Indrefjord Sanitetsforening (Sigrid Rønning)
Arkivref   (id) GMA 9/04
Reg.base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Notisblokk
Tidsperiode 1920 – 2003
Type virksomhet Kvinneorganisajoner
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe
Arkivliste Ja
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord