Hammerfest totalavholdsforening

Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved IKA Finnmark. 

Arkivnavn Hammerfest totalavholdsforening
Arkivskaper Hammerfest totalavholdsforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1879 – 1899
Type virksomhet interesseorganisasjoner / foreninger
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –