Gamvik Røde Kors

Arkivmateriale etter Gamvik Røde Kors oppbevares både ved Gamvik Museum og IKA Finnmark i Lakselv.

 

Arkivnavn Gamvik Røde Kors
Arkivskaper Gamvik Røde Kors
Arkivref. (id) Gamvik Museum: A20/2006IKA Finnmark: Ikke ref.
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1946 – 2000
Type virksomhet Humanitære og sosiale organisasjoner
Sted / område Gamvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 perm, 1 protokoll
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum og IKA Finnmark
Kontaktopplysninger Gamvik MuseumIKA Finnmark
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord