Gamvik redningskrets

Gamvik redningskrets ble stiftet 1896. Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved Gamvik Museum. 

Arkivnavn Gamvik redningskrets
Arkivskaper Gamvik redningskrets (stiftet 1896)
Arkivref (id)  –
Reg.base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1946 – 1982
Type virksomhet Humanitære og sosiale organisasjoner
Sted / område Gamvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet, ikke katalog. eller reg
Omfang 1 protokoll
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord