Finnmark Røde Kors

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Finnmark Røde Kors
Arkivskaper Finnmark Røde Kors
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type  virksomhet Interesseorganisasjoner / helse
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord