Norsk Pensjonistforbund Finnmark

Norsk pensjonistforbund Finnmark (NPF Finnmark) ble stiftet 16. september 1973. Arkivmateriale til Norsk pensjonistforbund Finnmark oppbevares både ved Samisk arkiv / Sámi Arkiiva og Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Pensjonistforbund Finnmark
Arkivskaper Pensjonistforbund Finnmark
Arkivref. (id) SAMI/PA-1020 (Samisk arkiv)
og FBFM 1115 (Finnmark fylkesbibliotek)
Reg. base Asta 5
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Materialet ved Samisk Arkiv: Møteprotokoller, saksarkiv, korrespondanse (1973 – 2003). Dette materialet er registrert i Asta 5 og publisert i Arkivportalen. Materialet ved Finnmark fylkesbibliotek (1981-2010): Møteprotokoller, møtereferater, årsrapporter, brevjournaler, korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsbilag
Tidsperiode 1973 – 2010
Type virksomhet Humanitære og sosiale organisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Materialet både ved Samisk Arkiv og Finnmark fylkesbibliotek er ordnet.
Omfang Finnmark fylkesbibliotek: 2 – 3 hyllemeter
Arkivliste A-0115 Norsk pensjonistforbund Finnmark (bibliotekets arkiv)
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Samisk arkiv / Sámi Arkiiva

og  Finnmark fylkesbibliotek

Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)