Sandnes Idrettslag

Sandnes idrettslag ble stiftet i 1917. Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved Sør-Varanger Museum.

Arkivnavn Sandnes Idrettslag
Arkivskaper Sandnes   idrettslag (stiftet 1917)
Arkivref. (id) A12/2002
516/87
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype 4 forhandlings- og styreprotokoller, 2 oppmannsbøker for ski, oppmannsbok for fotball og fri-idrett, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1920 – 1974
Type virksomhet Idrettsforeninger
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord