Norild Old Star Club

I.L.Norild Old Star Club ble stiftet 28. november 1977 av 15 Norild-medlemmer, som følge av et initiativ fra tidligere lagspillere. På møtet ble man enige om å danne dette laget, hvis formål er å samle og aktivisere Norilds tidligere spillere og idrettsledere. De generelle kravene til medlemskap er: minimum 50 kamper for I.L.Norilds seniorlag og meget god administrativ innsats for Norild. I tillegg skal medlemmene fortrinnsvis ha fylt 35 år. Norilds æresmedlemmer har automatisk medlemskap.

Arkivnavn Norild Old Star Club
Arkivskaper Norild Old Star Club
Arkivref   (id) FMFB/ PA/1039
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1978 – 1992
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad A-0039 I.L.Norild Old Star Club
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Møteprotokoll 1977-1990
Møteprotokoll 1990-1992
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord