G.I.L. Fotballgruppe

Arkivnavn G.I.L. Fotballgruppe (Gamvik Idrettslagets Fotballgruppe)
Arkivskaper Gamvik Idrettslag (stiftet i 1906)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll og korrespondanse
Tidsperiode 1969 – 1976
Type virksomhet Idrettslag og -foreninger
Sted / område Gamvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord