Bygdelaget / idrettslaget Nykraft

Arkivnavn Bygdelaget//Idrettslaget Nykraft
Arkivskaper Bygdelaget//Idrettslaget Nykraft
Arkivref   (id) FMFB/PA/0189
Reg.base Asta
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Kopi av møteprotokoll, kopi av håndskrevet manuskript til avisen “Kritikken”
Tidsperiode 1935 – 1996
Type virksomhet Idrettsforeninger / bygdelag
Sted / område Kiby, Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 2  arkivstykker
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Ikke digitalisert
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord