Aust-Finnmark Idrettskrets

Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets valgt. Fra 1. juli 1971 har disse to kretsene vært sammenslått i Finnmark Idrettskrets. Se også arkivene etter Finnmark Distriktslag for Idrett og Vest-Finnmark Idrettskrets

Arkivnavn Aust-Finnmark Idrettskrets
Arkivskaper Aust-Finnmark Idrettskrets
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1041
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1945 – 1971
Type virksomhet Idrettsforening
Sted / område Øst-Finnmark
Språk  Norsk
Ordningsgrad  Ordnet og katalogisert A-0041 Aust-Finnmark Idrettskrets
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Møteprotokoll for interimstyre 1945-1951
Møteprotokoll for styre 1951-1954
Møteprototokoll for styre 1954-1956
Møteprotokoll for styre 1956-1958
Møteprotokoll for styre og arbeidsutvalg 1958-1963
Møteprotokoll for styre og arbeidsutvalg 1960-1967
Møteprotokoll for arbeidsutvalg 1963-1971
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Se også arkivene etter Finnmark Distriktslag For Idrett (møteprotokoll 1919-1940 er digitalisert) og Vest-Finnmark Idrettskrets

 

Stikkord