Fiskeindustri

Nils H. Nilsen (Nilsenbruket)

Arkivmateriale til Nils H. Nilsen ble avlevert mars 2017 av Nils H. Nilsens barnebarn Gunn Marit Nilsen. Arkivet består av regnskapsbøker fra 1939 til 1965. I tilleg besitter Båtsfjord Historie- og Museumslag Fiskekjøpsprotokoll 1947-1966. Resten av arkivet er gått tapt. Les mer...

Br. Aarsæther, Kjøllefjord / West-Fish Aarsæther as.

Brødrene Aarsæther etablerte seg i Kjøllefjord  som Horst & Christensenbruket i 1910, fra 1942 Br. Aarsæther. Anlegget var hjørnesteinsbedrift med flere hundre ansatte. I 1988 gikk selskapet konkurs. Etter dette hadde anlegget i Kjøllefjord flere eiere. I 1988 overtok Westfish AS, med firmanavnet West Fish- Aarsæther, overtok de gjenstående anleggene. Virksomheten i Kjøllefjord fikk navnet […] Les mer...

Vadsø Sildoljefabrikk AS

Arkivet etter sildoljefabrikken som ble etablert i 1953 er avlevert Varanger museum avd. Vadsø. Året 2009 var det siste produksjonsåret. Tidligere ansatte Trygve Niska fant materialet i en safe da fabrikken skulle tømmes i perioden 2013-2015. Les mer...