Nils H. Nilsen (Nilsenbruket)

Arkivmateriale til Nils H. Nilsen ble avlevert mars 2017 av Nils H. Nilsens barnebarn Gunn Marit Nilsen. Arkivet består av regnskapsbøker fra 1939 til 1965. I tilleg besitter Båtsfjord Historie- og Museumslag Fiskekjøpsprotokoll 1947-1966. Resten av arkivet er gått tapt.

Arkivnavn Nils H. Nilsen
Arkivskaper Nils H. Nilsen
Arkivref (id) FMFB/PA/1145
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Status- og hovedbøker (1951-1961, 1951-1958), reskontrobøker (fem stk. 1947-1963), kontobok (1963-1965), kassajournaler/rubrikkprotokoller (fire stk. 1951-1965), kassajournaler/rubrikkprotokoller fra Smalfjord (1956-1963, 1963-1965), kassadagbok for filettilvirkere (1958-1960) og salgslister over ferskfisk (1956-1959).  I avleveringen inngår også en kassajournal fra Vardø (1939-1948). Dette er en kopi av originalen som eies av Gunn Marit Nilsen (barnebarnet til N. H. Nilsen). I tillegg har de avlevert bildemateriale fra brannen som rammet bruket i 1999, og bilder fra en gang japanske kjøpere var på besøk i Båtsfjord. Avleveringen dekker årene 1939-1965.
Tidsperiode 1939-1965
Type virksomhet Fiskebruk
Sted / område Båtsfjord
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 18 regnskapsbøker
Arkivliste Arkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

Båtsfjord Historie- og Museumslag besitter Fiskeinnkjøpsprotokoll 1947-1966. Ta kontakt med Ståle Olsen, tel. 97 76 44 93.